Skip to content

Rok?! /Year?!/

31 July 2009


Hmm, nie mogę uwierzyć 🙂
Hmm, I can’t belive it 🙂

Rok temu z niepamiętnych pobudek założyłam ten przybytek i trwam już rok. Staram się być ambitna i pisać lepsze recenzje, ale cóż… Taka już za mnie Kaszmirska sierota 😛
/A year ago from unremebered motives I create this place and I last already a year. I try to be ambitious and write better reviews but duh… I’m just an Kashmir orphan 😛 /

Rok temu zachwycałam się tym:
/A year ago I admire this:/

A dziś?
/But today?/

Dziękuję wszystkim, którym powinnam powiedzieć dziekuję 🙂
/\Thanks to all people which I should say thanks 🙂 /

Mam tylko jedno życzenie “urodzinowe” – więcej feedbacku!
/I got only one “b’day” wish – more feedback!/

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. 31 July 2009 21:30

    Nie przypuszczałam, ze do tego dojdzie, ale dzisiaj oglądałam jakiś bollywódzki film i mi się nawet spodobał ^^

  2. 4 August 2009 12:04

    Gratuluje 🙂 że tak spytam – kaun hai woh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: