Skip to content

Varanam Ayiram (2008)

8 August 2009

1. Surya!
/1st Surya!/

Krishnam (Surya) umiera. Resztką sił woła syna…
Surya (Surya) jest na misji. Gdy dowiaduje się o śmierci ojca, zaczyna wspominać swoją przeszłość i uświadamia sobie, że jego ojciec zawsze stał przy nim, nie ważne co…
/Krishnam (Surya) is dying. He calls his son’s name…
Surya (Surya) is on mission. When he get to know about his father death, he starts reminding his past i and realise that his father always stand by his side, no matter what…/


Tytuł oznacza ‘siła tysiaca słoni’, co odnosi się do pewnej historyji religijnej, wolę nie wchodzić w szczegóły. W każdym razie – co najmniej tyle tego zwierza trza, żeby mnie odkleić od ekranu na którym widzę boskie oblicze Tego -Który -Z -Filmu -Na -Film -Wygląda -Młodziej -I -Lepiej 😉
Surya był świetny! I jak dobrze go ucharkteryzowali. Wygląda dobrze nawet w looku a la Majdan 😉 Wszystkie nagrody za te role są w pełni zasłużone.
Muszę pochwalić panie. Sameera i reszta obsady pokazała mi talent się po raz 1. Koleżanka Reddy była dobra, ale oklaski neleżą się Simran. Divya – OK, ale mogło był lepiej.
Boże, ile tu ludzi na drugim planie… Jak w życiu 😉
Właśnie, życie! To jest chyba najbardziej “życiowy” film, jaki widziałam w życiu. Byłam w szoku… [SPOILER]Jak oni u odebrali szczęście z Meghną… Jak on się zapił…[/SPOILER] Pomijając kilka drobnych nieścisłości, scenarzyści odwalili naprawdę kupę dobrej roboty.
Wykminiłam Anjala! Pamiętacie SOK? I tą scenę co Surya przychodzi do Jo do pracy coś oznajmić? Jak on się do niej zwraca? Ha! 😀
Mjuzuczka gut, bardzo gut. Oh Shanti to mój hymn, Ava enna przypomina mi Byłaś serca biciem. Tylko ta, kiedy Surya jest [SPOILER]z Divyą[/SPOILER] jest słaba.
Pamiętacie: 6pak najlepszym sposobem radzenia sobie z agresją!

/Title means ‘power of 100 elephants’ which links into some devotic story, I prefer no to saying more. Anyway – at leat so many this kind of animals are necessary to get me away from monitor on which I see the gorgeus face of This -Man- Who -Movie -By -Movie -Looks -Younger -And -Better 😉
Surya was superb! And how good they characterize him. He looks good even in look a la Majdan 😉 All awards for this role are verly well-deserved.
I got to praise ladies. Sameera and rest of cast shown me their talent for the first time. Mate Reddy was good, but applause is reserved for Simran. Divya – OK, but it can be better.
God, how many people is in the supporting cast… Like in life 😉
Exactly, life! This is propably the most “life like” movie what I’ve seen in my whole life. I was shocked… [SPOILER]How they take away his happines with Meghna… How he drunks…[/SPOILER] Take aways some little mistakes, scriptwriters done a very good job.
I get Anjala! Do you remember SOK? And this scene in which Surya comes to Jo’s work to tell sth? And how he called her? Ha! 😀
Music is good, ver good. Oh Shanti nis mu athem, Ava enna reminds me Byłaś serca biciem (English: You were a heartbeat). Only this one when Surya is [SPOILER]with Divya[/SPOILER] is weak.
Remember: 6pack is the best way to solve with aggresion!/

Ocena: 9,80/10

Blee czy jee? Obowiązkowo!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: