Skip to content

Mughall-E-Azam (1960)

9 August 2009

Książę Salim, dziecko Jodhy i Akbara, za swoje niecne postępki w młodym wieku zostaje posłany na wojnę.
Po kilkunastu latach wraca, ku radości matki.
Po jakimś czasie zakochuje się w Anarkali, służącej. Wzbudza to gniew jego ojca…
/Price Salim, son of Jodhaa and Akbar, for his bad behaviour is sended in young age for a war.
After couple of years he’s back, for huge joy of mother.
After some time he falls in love with Anarkali, a maid. He’s father is very angry…/

Co oni kręcili tyle czasu? Matko, ten film nie jest porywający.
Oczywiście, jest to must-see, ale fabułę można zamknąć w 2. zadaniach:
1. Dilip wyjeżdża i wraca.
2. Zakochuje się w Madhubali i oboje cierpią.
Magicze puszki i armaty – strzeżcie się!
Razem z Grus Dilipa zaliczyłyśmy Dilipa do tej samej kategori co Zalotnego Zayeda. Myślę, że do Dilipa pasuje określenie Demoniczny xD
Madhubala była taka ot, nic powalającego, podobnie jak reszta. Mi się osobiście podobał tylko enuch i siostra Anarkali.
Wracając do Dilipa – on był chyba Patisonem tych czasów xD
Scenariusz i dialogi – kolce rulez!
Z muzyki podobała mi się tylko Pyar Kiya to Darna Kya, najlepszy moment całego filmu.

/What they were shooting so many time? Mummy, this movie aren’t stunning.
Of course, this is must-see but the plot can be closed in 2 sentences:
1. Dilip goes away and come around.
2. He fall in love with Madhubala and they both are suffering.
Magic fluffs and cannons – beware!
With Grus we score Dilip to the same category as Charming Zayed. I think that Dilip suits nickname Demonic xD
Madhubala wasn’t stunning, like the rest. I personally liked only the enuch and Anarkali’s sister.
Back to Dilip – he was prpably Patison of these time xD
Sceneplay and dialogues – thorns rulez!
From music I only liked Pyar Kiya to Darna Kya, the best part of the whole movie./

Ocena: 4,5/10

Blee czy jee? Klasyka…

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: