Skip to content

Jalsa (2008), Balu ABCDEGH (2005), Kushi (2001) – dlatego Pawan jest Power Starem!

19 October 2009

/Jalsa (2008), Balu ABCDEGH (2005), Kushi (2001) – that’s why Pawan jest Power Starem!/

Nie spodziewałam się, że polubię tego wąsacza 🙂
/I hasn’t expect that I’ll lke this moustache guy :)/

JALSA

Cóż, z założenia nie jest to nic ambitnego. Obejrzałam to pod koniec wakacji, bez napisów. Niedawno wyszło dvd z napisami, obejrzałam już z literkami i wreszcie coś zakapowałam xD
Sanjay (Pawan Kalyan) ma dwa nałogi: alkohol i naukę: pija codziennie i robi studia podyplomowe jedne za drugim. Kocha Indu (Kamalinee Mukherjee), ale jej ojciec nie zgadza się na ich ślub i dziewczyna wychodzi za mąż za bogatego NRI.
Przypadek sprawia, że Sanju ratuje Jo (Parvati Menon) i Bagi (Ileana) sprzed sforą zbirów. Dziewczyny zaczynają o niego walczyć…
Która usidli Sanjaya? Kim on właściwie jest?

OK, nie jest to Kotha Bangaru Lokam, wiele tu można by było poprawić… Trivikram stworzył film, w którym chciał wsadzić tyle, że treść z formą się gryzie. Cały ten wątek nacjonalistyczny jest niedokończony – jak Sanju zaczął studia etc.?
Pawan jest tu w 100% świetny!!! Nie wyobrażam sobie nikogo innego w roli Sanjaya, no może trochę Mahesha – ale on już jest tu narrartorem (wziąby on się wreszcie za ten film z Anushką, niewiele mi zostało do obejrzenia całej filmografii Księcia – ledwo 5 filmów!). Wiecie, że Pawan ma czarny pas w karate i sam robi choreografie do walk? Szacun, jeśli to serio on wymyślił hydrant! Ileana, idź do lasu. Nawet dubbing Swati Ci nie pomaga, Parvati jest od ciebie lepsza. Prakash, ach Prakash… Nic dodać, nic ująć 🙂 Mukesh Rishi!!! Ech, ja to mam do niego szczęście… To mój pierwszy film nie tylko z Pawanem i Parvati, również z Kamalinee. Szczerze mówiąc, było o niebo lepsza od Ilonki-łani-baz-talentu, ale to żadna sztuka. Cały komplet komediantów – Ali, Brahmi, Sunil… Nie wiem czemu, ale w moim prywatnym rankingu prowadzi Ali – nie lubię go tylko w Bujjigadu. W całej reszcie filmów, gdzie był, mnie śmieszył 🙂
Fabuła jest średniawa, powsadzano co się da i brzegi się rozmywają.
Muzyka – typowy DSP. My heart is beating wymiata, reszta mogłaby być troszku bardziej dopracowana. Jennifer Lopez jest wsadzona kompletnie niepotrzebnie, chyba tylko, żeby pokazać walory Parvati.
Sumując – zabawa, nic zoobowiązującego. Takie ot na poprawę humoru, ale trzeba uważać – może się pogorszyć.
Ocena: 7,75/10
Blee czy jee? Jee!

/Duh, we see in title that’s nothing ambitous. I’ve seen it at the end of holidays, without subs. Lately it release on dvd, I’ve seen already with lettrs and I finally get sth xD

Sanjay (Pawan Kalyan) has two addicts: alcohol i learning: he drinks every day and he has and he’s doing many post deegrees. He loves Indu (Kamalinee Mukherjee), but her father do’t agree for their wedding and the girl marry rich NRI.
By fate Sanju saves Jo (Parvati Menon) and Bagi (Ileana) from a gang of bandits. The girls starts fights for him…
Which win Sanjay’s heart? Who he really is?

OK, this is not Kotha Bangaru Lokam, many things could be amended… Trivikram done a movie, in which he wants to put so many things, so plot hasn’t match the whole concept. The whole naxionalite plos isn’t finished – how Sanju started university ect.?
Pawan is here in 100% superb!!! I can’t imagine any other actor in Sanjay’s role, ok, maybe a bit Mahesh – but he’s a narrator here (let him do already this movie with Anushka, not much last for more to finish his filmography – just 5 movies!). Do you know that Pawan has a black belt in karate and he is choreographing is stunts himself? WOW, if he really imagine hydrant! Ileana, go to forrest. Even Swati’s dubbing don’t help you, Parvati is better than you. Prakash, ah Prakash… Nothing to give, nothing to take 🙂 Mukesh Rishi!!! Eh, I got luck for him… It’s my 1st movie not only with Pawan and Parvati, with Kamalinee too. Honestly, she was much better than Ileana but it’s nothign unusual. Whole batch of comedys – Ali, Brahmi, Sunil… I don’t know why but in my privet rank Ali wons – I don’t like him only in Bujjigadu. In the whole rest movies where he was, he was funny for me 🙂
Plot is average, Everything was throwen here and edges are unvisible.
Muusic – typical DSP. My heart is beating rocks, rest could be improwed. Jennifer Lopez is putted tottaly unnecessarily, propably only for showing the Parvati’s goodies.
Summmary – fun, nothing demanging.
Rate: 7,75/10
Naa czy Haan? Haan!!/

BALU ABoyCanDoEverythingForGirl

A co chodzi? Nie mam pojęcia: brak napisów xD
W każdym razie mamy duży tu import z Bollywood: villain (Gulshan Grover), jedna heroina (Neha Ubroi) i choreografia (Vraibhavi Merchant).

Pawan tutaj też się dobrze spisał, gorzej z resztą… Shriya jest ok, Neha – nawet, nawet 🙂 Gulshan – buee, nie lubię go. Tanikella miał fajną rolę!
Fabuła? Pokrecona, ale na pewno nie tak jak w Yuvaraju 😛 Mamy wszytko, nawet konanie pod Taj Mahalem. Moje ulubione momenty? Anthi Methani i scenę, gdzie Shriya straszy.
Muzyka… Wiecie, że Adungada jest oparta na Pawanowym theme tutaj? Wspomniana Anthi Methani jest kulaśna! Inthe też niczego sobie.
Sumując – nie wiem o co chodzi, ale i tak mi się podobało 🙂
Ocena: 7/10
Blee czy jee? Je!

/What’s going on? I have no idea: no subs xD
Anyway we got here a big import from Bollywood: villain (Gulshan Grover), one heroine (Neha Obroi) and choreography (Vraibhavi Merchant).

Pawan was good here also, the rest is worst… Shriya is OK, Neha – not so bad 🙂 Gulshan – buee, I don’t like him! Tanikella has a superb role!
Fabułą? Confused, but for sure and that bad like Yuvaraju 😛 We got everything, even dying under Taj Mahal. My fav moments? Anthi Methani and scene, where Shriya scares.
Music… You know that Adungada is based on Pawan theme here? Mentioned Anthi Methani is cool! Inthe is fine too.
Summary – I don’t know what’s going on but I liked it anyway 🙂
Rate: 7/10
Naa or haan? Haan!/

KUSHI

I tu też nie mam pojęcia 😛 Znowu brak napisów.

Pawan – ale on jest fajny! Jak on gada w hindi i śpiewa Phir dil bi bhai hindustani xD I Bhoomika była całkiem niezła… I taki młody Ajay! Jaaa…

Podobało mi się! Muzyka była znośna, dziwne 😛
Ocena: 7,5/10
Blee czy jee? Je!


/And here I has no idea too 😛 Again no subs.

Pawan – he’s so cool! How he speaks hindi and sings Phir dil bi bhai hindustani xD And Bhoomika were quite good… And such a young Ajay! Jaaa…

I liked it! Music was good, strange 😛
Rate: 7,5/10
Naa or haan? Haan!/

A tak na zakończenie: Pawan bez wąsów!
/And for end: Pawan without moustache!/


Hmm, wygląda jak Subbaraju xD
/Hmm, he looks like Subbaraju xD/

Advertisements
One Comment leave one →
  1. aragorn permalink
    14 December 2009 16:53

    teresa, proszę, napisz do mnie na maila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s